Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ,,GDPR,,

Správcem osobních údajů(dále jen: „GDPR”) je Marcela a Tomáš Urbancovi,Svárovec 921,763 02 Zlín-Chatička pod lesem

(v návaznosti na GDPR – NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

V souvislosti s poskytováním našich ubytovacích služeb vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

1)jméno a příjmení, u cizinců státní občanství

2)adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí

3)číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza,datum narození

4)telefonní číslo a emailová adresa

Údaje 1) až 3) – jsme povinni vyžadovat podle zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění, konkrétně § 3,odst. 4.Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení,adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí,číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby,datum narození, které ubytování poskytl v případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav

– tzn. Z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele

Údaj 4) – telefonní číslo a emailová adresa je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další, související s ubytováním)

– tzn. Z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele služby

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové nabídky apod.

Zpracování osobních údajů

a) Uložení

-údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb

-údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu,datum narození,jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

b) Doba archivace

-údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Marcela a Tomáš Urbancovi,Svárovec 921,763 02 Zlín //,,Chatička pod lesem,, Suchá Rudná č.e. 57,obec Světlá Hora 793 31

Kontaktní formulář

Cookies

Tyto stránky používají soubory cookies – malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem počítači a pomáhají tak uživateli poskytovat lepší uživatelské prostředí. Soubory cookies se obecně používají k uchování uživatelských předvoleb, k ukládání informací, jako jsou přidávání komentářů a k poskytnutí anonymizovaných údajů sledování aplikacím třetích stran, jako je Google Analytics. Soubory cookies zpravidla zlepšují prohlížení stránek. Můžete však upřednostnit vypnutí souborů cookies na těchto i ostatních stránkách. Nejúčinnější způsob, jak to udělat, je zakázat cookies ve vašem prohlížeči. Doporučujeme vám podívat se do nápovědy svého prohlížeče nebo na  webovou stránku o modulech cookies, která nabízí pokyny pro všechny moderní prohlížeče